Serveis de Manteniment

Esporga

Viaria

La nostra divisió d’arboricultura ha adquirit un important grau d’especialització degut a l’aplicació de tots els coneixements tècnics i tecnològics recollits als diferents seminaris i cursos de formació.

És per això, que disposem d’un personal altament qualificat per exercir les tasques encomanades, així com els mes rigorosos controls en prevenció laboral i de qualitat. El personal arboricultor disposa de les certificacions emeses per la Asociación Española de Arboricultura European Tree Worker, així com també les diferents certificacions d’esporgadors amb cistella.

A Naturalia Jardiners, tenim cura dels arbres dels següents municipis: Ajuntament de Terrassa, Ajuntament de Sant Cugat del Vallès (UTE Tecniarbre), Ajuntament de Sabadell, Ajuntament de Matadepera, Parc de Vallparadís de Terrassa (UTE Ambitec),
Ajuntament d’Arenys de Mar, Ajuntament de Roses, Ajuntament de Barberà del Vallès i Ajuntament de Gavà.

Trepa

Seguretat per nosaltres i pels arbres

Arbres singulars

Immòbils, silenciosos, … prodigiosament vius (néixer, viure i morir).
Nosaltres (petits i fràgils) nomes podem mantenir-los arrelats a la nostra memòria.

Roure de Can Farga -Sant Cugat del Vallès- – ETRS89: 41.468623 2.058641

Pi d’en Xandri -Sant Cugat del Vallès-

Alzina de Can Casanova -Terrassa- E(x)418683,5 m N(y)4599230,3 m UTM 31N/ETR S89

Gestió Integrada de Plagues

FILOSOFIA
Sabedors dels factors limitants de la lluita química (toxicitat i nocivitat de molècules químiques per l’aplicador, fauna auxiliar natural i medi ambient) el nostre Pla de treball es basa en la Protecció Biològica Integrada.

EL NOSTRE EQUIP
El nostre equip d’arboristes compta amb un tècnic especialista en patologia vegetal per tal d’avaluar (amb el recolzament dels laboratoris de Sanitat Vegetal de la Generalitat de Catalunya) aquelles malalties i plagues susceptibles de control o seguiment.
Disposem de personal qualificat com Assessor en Gestió Integrada de Plagues. El personal per realitzar aquest servei està degudament qualificat per el Servei de Protecció dels Vegetals de Catalunya.

LA NOSTRA EMPRESA
Estem resgitrats amb el nª B0119 al Registre Oficial d’establiments de la Generalitat de Catalunya. Dipossem del Certificat UNE-EN ISO 14001 en Gestió Ambiental. Dipossem del Certificat UNE-EN ISO 9001 en Gestió de la Qualitat

Sustentació artificial

Treball realitzat sobre un Roure exemplar centenari a la localitat de Sant Cugat.
Una sustentació artificial dinàmica a base de motlles, farà que aquestes branques plagiòtropes del Roure continuïn treballant normalment, convertit les oscil·lacions absorbides en fusta de reacció .

Destoconatge

Les dificultats d’accessibilitat a molts dels carrers de les ciutats i la problemàtica amb els serveis que s’amaguen al subsòl de les voreres ( canonades d’aigua, gas, cablejat elèctric, …), ens han forçat a disposar de tres sistemes d’extracció de soques (segons problemàtica) molt àgils, eficients ,operatives i segures.

Rotor:

Vermeer:

Avant:

Captura de pantalla 2015-06-29 a las 17.59.05